EPB-Verslag voor KMO Units

Basisinformatie over EPB verslaggeving

Is uw bedrijfsvastgoed in goede handen?

maak een afspraak

Mijn KMO-park

log in op syndixis

Algemeen

EPB staat voor Energieprestaties en Binnenklimaat. Dit gaat over minimum normen op het gebied van isolatie, energiezuinigheid, energieprestatie (E-peil) en ventilatie en houdt rekening met de bestemming van het gebouw.

Sinds 1 Januari 2006 is de Vlaamse Energieprestatie wetgeving van toepassing op bedrijfsgebouwen waarvoor een aanvraag om te bouwen of verbouwen wordt ingediend. Dit betekent dat voor elke nieuwbouw, vernieuwbouw of uitbreiding bepaalde eisen  inzake isolatie, ventilatie en energieverbruik moeten voldaan zijn.

OPGELET: De concrete EPB Eisen zijn afhankelijk van het jaar waarin de bouwaanvraag werd ingediend.

De EPB aangifte is een conformiteitsdossier dat je bij de overheid indient.  De EPB eisen leggen verplichtingen op aan de bouwheer, de architect, de EPB Verslaggever en de ventilatieverslaggever.

In de aangifte vermeld je de maatregelen die jij of de bouwheer nam om de EPB-eisen na te leven.  Het concrete verloop vind je hier. 

Stap 1: U koopt een nieuwbouw unit

U koopt (recent) een KMO Unit en u bent de eerste eigenaar.  Bij de koopakte wordt een tussentijds EPB Verslag gevoegd dat is opgemaakt door de EPB verslaggever in opdracht van de bouwheer-projectontwikkelaar.  Dit verslag vermeldt de maatregelen die de promotor bouwheer uitvoert, en de zaken die u als koper moet uitvoeren om te voldoen aan de EPB eisen.

Uw gebouw kan de bestemming niet-residentieel (bijvoorbeeld toonzaal, labo, kantoor,…)   of industrieel (schrijnwerkerij, …)  krijgen wat betreft EPB eisen.

OPGELET: Na de Casco oplevering gaat de aangifteplicht van de promotor-bouwheer over op de koper.  Dit betekent dat de koper vanaf dat ogenblik instaat voor de correcte EPB Aangifte.  Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) kan boetes uitschrijven aan de koper wanneer de aangifteplicht niet wordt voldaan.

Stap 2: U richt uw bedrijfspand in

U verbouwt de casco unit intern om tot kantoren, showroom, atelier, leslokaal of andere? Dit heeft een impact op de eisen mbt Energie Prestatie Regelgeving. Mogelijks bent u verplicht bijkomende aanpassingen te doen naar alternatieve energie opwekking (bijv. plaatsen zonnepanelen), verlichting, warmtepomp, bijkomende isolatie, ….

Uiterlijk 12 Maanden na de officiële ingebruikname van het gebouw dient u de opgemaakte EPB Aangifte in bij de Vlaamse Energie Administratie.

De concrete EPB Eisen zijn afhankelijk van het jaar waarin de bouwaanvraag werd ingediend.

Hou alvast rekening met volgende eisen (Bron) :

a. Ventilatie: naargelang het gebruik gaat men ervan uit dat er een minimale (fictieve) bezetting is. Ook al werkt u alleen in de unit of bent u er nooit, toch zal men eisen opleggen die bijv. voor opslag uitgaan van een bezetting van 1 Persoon per 100m² (voorbeeld), voor kantoor 1 Persoon per 15m² en voor een toonzaal zal men ervan uitgaan dat er 1 persoon per 2m² aanwezig zal zijn.  Concreet betekent dit dat u zelfs voor opslag verplicht zal zijn een  ventilatie te voorzien met een regelbare toevoer. Een raam openen telt dus niet, het plaatsen van een invisivent rooster wel omdat je deze kan openen en sluiten.

b. Verwarming/koeling: Elektrische verwarming komt vaak voor onder de vorm van losse toestellen. In EPB wordt enkel rekening gehouden met gebouwgebonden opwekkers. Wanneer elektrische verwarming op één of andere manier bevestigd is aan de vloer, de muur of het plafond, beschouwen we die als ‘gebouwgebonden elektrische verwarming. Een losstaande elektrische convector moet u dus niet opnemen in uw EPB verslaggeving.

c. Verlichting: Afhankelijk van de bestemming van het gebouw, de aard van de werken en de timing van het bouwproject, zijn er installatie-eisen van toepassing. Per ruimte geldt een maximaal equivalent specifiek geïnstalleerd vermogen. Dat maximaal vermogen is afhankelijk van het type ruimte. Bij het aftoetsen van de eis wordt het werkelijke geïnstalleerde specifiek vermogen gecorrigeerd in functie van aanwezigheidsdetectie, daglichtsturing en/of dimmen.

d. Elektriciteitsproductie en Opslag: De opbrengst van een PV installatie wordt in de berekening van het E-peil volledig afgetrokken van het berekende energieverbruik van een gebouw. Installaties die zijn gedimensioneerd om ongeveer het volledige huishoudelijke verbruik te dekken, zullen dus aanleiding geven tot een aanzienlijke daling van het E-peil. Bovendien blijkt uit verschillende studies dat het plaatsen van een PV installatie vaak de meest kostenoptimale manier is om het E-peil te verlagen.

Controles & boetes

Als eigenaar-koper van een KMO-Unit kunt u een boete krijgen als:

  • de EPB-aangifte niet (tijdig) wordt ingediend
  • als er niet voldaan is aan één of meer EPB-eisen, zoals bijvoorbeeld het maximaal E-peil.

Hoe groter de overtreding, hoe hoger de boete.

De boetes zijn éénmalig maar kunnen betrekking hebben op meerdere procedures.

Krijg je onmiddellijk een boete? Neen

Stappenplan van het VEKA bij afwezigheid van een EPB Aangifte

Het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap:

  1. stelt vast dat de EPB-aangifte ontbreekt
  2. verstuurt een aanmaning en geeft (meestal 8 weken) een nieuwe termijn waarbinnen je een EPB-aangifte moet indienen. Hierop is geen uitstel mogelijk.

Jij als koper/eigenaar stelt dan best zo snel mogelijk een verslaggever aan of brengt hem op de hoogte van de aanmaning om de EPB aangifte binnen de vastgestelde termijn in te dienen.

De termijn verstrijkt zonder EPB aangifte. Het VEKA nodigt je uit voor een schriftelijke hoorzitting met de intentie een boete op te leggen. Op dit ogenblik krijg je de mogelijkheid om argumenten voor te leggen .

Ook wanneer het VEKA een boete oplegt, moet je nog steeds een EPB aangifte indienen.

Laat je bijstaan door een erkend Energie Consulent !

De “vanaf” tarieven voor de opmaak van een EPB Verslag bedragen 500-600 EUR (2023)

Bent u op zoek naar een geschikte bedrijfsruimte voor uw zaak?

Of hebt u vragen?

Wij helpen u graag.
Contacteer ons of mail uw vraag naar info@kmoparken.be
en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

contacteer ons

Bent u net eigenaar geworden van een kmo-unit?

Mijn KMO-bedrijvenpark

log in op syndixis

Volmacht Algemene Vergadering
Infofiche nieuwe klant